Hoe werkt FM Report?

Businessplan

1. Businessplan financials worden in een bepaald formaat gestandaardiseerd.

 Het financiële gedeelte van het Businessplan wordt in de balans, resultatenrekening  en kasstroomoverzicht gezet die herkenbaar is voor financiers.

De balans, resultatenrekening  en kasstroomoverzicht vormen een sluitend geheel.

Dit is wat financiers willen zien.

De inhoudelijke cijfers zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Financiele raportage

2. Financiële rapportage wordt af gestemd op Businessplan. 

De boekhouding wordt ingedeeld op basis van het Businessplan,

De rapportages worden ingesteld zodat er automatisch vanuit de administratie gerapporteerd kan worden.

FM report werkt samen met INFORMER SOFTWARE, het mobile online boekhoud programma voor start ups en doorgroeiers

De rapportage cyclus wordt ingeregeld

De ondernemer houdt de regie en de rapportages zijn  gebaseerd op de boekhouding niet op een inschatting van de ondernemer.

Monthly report

3. Maandelijkse rapporten komen uit het systeem.

De rapportages worden elektronisch geleverd op de afgesproken momenten.

Het formaat is afgesproken met de ondernemer (en de financiers).

De ondernemer hoeft zelf geen rapportages meer te generen en financiers kunnen er op vertrouwen dat de rapportage uit de werkelijke administratie komt.

Een voorbeeld van de service verlening.

Hierbij wordt uitgegaan van het model dat de basis administratie gegevens eenvoudig zelf in het systeem gezet worden door iemand uit de onderneming. FM Report verzorgt een online tool die dit mogelijk maakt plus instructie. Uitbesteding aan FM Report is altijd mogelijk maar dan wordt een uur tarief van 32 euro berekend. Het voordeel voor de onderneming is dat er voorspelbare kosten zijn, die laag zijn en flexibel.

.
Service

Financiële cijferopstelling van Businessplan gereed maken voor investeerders

 

 

Rapportage cyclus afstemmen op Businessplan format

 

Maandelijks rapporteren 

 

Wat gebeurt er?

Een beginnende onderneming wil haar businessplan goed uit de verf laten komen.Het standaardiseren  van de cijfers in een herkenbaar formaat geeft een vertrouwd gevoel bij financiers.FM Report zet de cijfers van het financiële model in een format dat bekend is bij financiers.

Opzetten van de systemen .Training zelf invoering van de basis informatie.Aanmeldingen (kvk, belastingdienst, etc).

Maandelijks financiële basis rapportages: balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht .BTW aangiftes.Voor jaarafsluitingen en consolidaties wordt een aparte offerte gemaakt afhankelijk van de wensen van de ondernemer.

Kosten*

Eenmalig 500 euro. Meerwerk conform een transparant standaard tarief

 

 

120 eenmalig. Meerwerk conform een transparant standaard tarief

 

Enkele tientjes per maand. Meerwerk conform een transparant standaard tarief.

 

 

 

 

* De bedragen kunnen nog variëren aan de hand van de afspraken met de ondernemer.

Wie zijn we?


Een team van ervaren specialisten voor je businessplan en je administratie. Service gericht en altijd bereikbaar.

Hans Go

Businessplan calculaties/Reporting ontwerp/Consolidaties

Richard Overeem

Businessplan calculaties/Reporting ontwerp/Consolidaties/Administraties

Lisette Witteveen

Consolidaties/Administraties/Belasting aangiftes

Rob van Domselaar

Consolidaties/Administraties/Belasting aangiftes

Contact

Nieuwsgierig?   Meer informatie nodig?  Neem gerust contact op. Dat kan op 3 manieren.

Adres

Frankweg 4

2153 PD Nieuw Vennep

Telefoon

06 1247 5847

06 24207758